عشق نمیپرسه....میگه..

 

عشق فقط میگه : تو ماله منی

 


 

عشق نمی پرسه اهل  کجایی ؟

 

فقط میگه : توی قلب من زندگی می کنی .

 


عشق نمی پرسه چه کار می کنی؟

 

فقط میگه: باعث می شی قلب من به ضربان بیفته .

 


عشق نمی پرسه چرا دور هستی ؟
فقط میگه: همیشه با منی .

 


عشق نمی پرسه دوستم داری؟
فقط میگه : دوستت دارم

 

خیلی دوستت دارم........

 

آره.....

 

دوستت دارم......

 

/ 0 نظر / 39 بازدید