برد - برد یا باخت - باخت..... مسئله اینست!!

یکی از حماقت بار ترین اندیشه هائی که در عمرم دیده ام ،

متعلق به کسی است که میخواهد به هر قیمتی، در مسیر عاشقی، برنده باشد!

غافل از اینکه : مسیر عاشقی هیچگاه یک برنده و یک بازنده نخواهد داشت!!!

یا هر دو میبرند و یا هر دو میبازند .....

این تفسیر من نیست! ...این یک قانون است.... یکی از قوانین پر تعداد و بدیهی کائنات

میگی نه ؟؟؟؟؟

 به این چند روز خوش خوشانت نگاه نکن ..... بگذار زمان بگذره ...اونوقت قضاوت کن.

وایسا آخرش رو ببین.......

و .... شک نکنیم .... که عشق انتقامش را از بی لیاقتانی که به نامش جنایت میکنند میگیرد ...... دیر و زود داره ، اما سوخت و سوز نه !

                                    محمد جاوید - 3 اسفندماه نودُ3- پردیس

/ 2 نظر / 44 بازدید
فرح

هنوز به معجزه ی عشق ایمان دارم و از این حس و حالم متعجبم. متعجب

ایران صادقی

مطلب خیلی قشنگ و درستی ست و .... شک نکنیم .... که عشق انتقامش را از بی لیاقتانی که به نامش جنایت میکنند میگیرد ...... دیر و زود داره ، اما سوخت و سوز نه ! واقعا بهش معتقدم زیبا نوشتید از خوندنش لذت بردم