کوچ ....

ای سرزمینِ  آفتاب و آواز....

من بال گشوده ، ام

تا ... آغاز کنم هجرت از فصل سرد را ، به سوی بی کرانگی گرمایت؛

تا .... منزل بگیرم بر درختانِ روئیده از خاکِ مهربانیت؛

تا .....گوش فرا دهم به  آواز زیبای سرزمینت.

مرا بخوان به کوچ...

من بال گشوده  ،ام

                  محمد جاوید - 27/مردادماه/نودُ4 - پردیس

/ 1 نظر / 60 بازدید
فرح

و پاییز در راه است فصل کوچ فصل عاشقی فصل....