من به داشته هایت احترام نمیگذارم

من به داشته هایت احترام نمیگذارم؛ به داده هایت احترام میگذارم

من به مدرک تو احترام نمیگذارم ؛ به درکی که در رابطه ات با من بکار میبری احترام میگذارم

من به ثروت تو احترام نمیگذارم؛به معرفتی که در برخورد با من بذل میکنی احترام میگذارم

من به نژاد تو احترام نمیگذارم؛به فرهنگی که از خود بروز میدهی احترام میگذارم

من به جنسیت تو احترام نمیگذارم؛ به شخصیتی که در مواجهه با من از خود نشان میدهی احترام میگذارم.

من  به افکار و شعار های تو احترام نمیگذارم ؛ من به عمل تو احترام میگذارم.....

من به داشته هایت احترام نمیگذارم؛ به داده هایت احترام میگذارم

                        محمد جاوید-اردیبهشت 1391-هشتگرد

/ 1 نظر / 49 بازدید
رهگذر

سلام این متن خیلی زیبا بود. اگر اجازه بدید با ذکر منبع اون را توی پروفایلم بنویسم.