قهوه ی تلخ .....

ای هوس رویائی

تلخِ تلخ، می نوشم قهوه ام را

تا شاید ............

             اما... هیچ قهوه ی تلخی

 از سرم نمیپراند

رویای هوست را.....

                                  محمد جاوید- هفدهم/مردادماه/ نودُ4 - پردیس

/ 1 نظر / 51 بازدید
فرح

چه رویایی.. میشه مزه کرد