به بهانه روز عشق!! کمی تفکر....

عشق محصول دو قطب است.....مثل نور یک لامپ ، که باید از دو قطب مثبت و منفی تغذیه کند تا نور و گرما تولید کند؛طبیعی است که وقتی یکی از دو قطب معیوب باشد،نوری نخواهیم داشت!!

وقتی برای روشن شدن نوری به نام"عـشـق" یک طرف رابطه اقدام به اعتماد سازی، مهربانی ،صداقت، گذشت و....... میکند،طبیعتا نیازبه این اقدامات از طرف دیگر رابطه هم میباشد تا این نور روشن بماند.

اما.....دریغ از وقتی که.......

یکی از طرفین،کم کاری کند و ضد جریان را تولید کند...

در این حالت "عــشــق" وجود ندارد!!!!!!! تنها توهمی یک طرفه موجودیت یافته است!

در این حالت تنها یک قطب فرستنده وجود دارد که "دیر یا زود" به این نتیجه میرسد که تنها دارد انرژیش را تلف میکند.... و این پایان "یک رابطه عشقی" است.

نگذاریم "عــشــق" بمیرد......

اما اگر رابطه ای یک طرفه بود ،نباید به آن وابسته ماند و برایش انرژی گذاشت.

گاهی بریدن از یک رابطه ، بسیار سودمند تراست تا نگهداشتن "توهّمی" و "یکسویه " آن..... به روابطمون دقیق تر نگاه کنیم.....

عشق محصول دو قطب است....

                     ولنتاین مبارک

                       محمد جاوید- 24 بهمن ماه نودُ 2- پردیس

/ 1 نظر / 71 بازدید
پارسا

سلام نمیدنم شاید بیا به دیدنم ، دلم گرفته