سگ...

کنار کلبه من،یه باغچه هست که یه صاحب مهربون و خوش برخورد!!!!!! داره من که تا حالا از فیض همسایه بودن باهاش کلی مستفیض شدم....... خدا قسمت نکند......

پریشب ساعت 1 نیمه شب بود که رسیدم ، در رو باز کردم و جیپسی رو پارک کردم و اومدم توو..... که از باغ همسایه ،یهو صدای بیش از 5 تا سگ کوچولو (احتمالا تریر) بلند شد.... نمیدونم نیتش از نگهداری اینهمه سگ اجر دنیویه یا اخروی ؟؟؟؟ به هر حال ، برای من که از صدای دزد گیر ماشینا و سیستمهای محیر العقول ماشینهای بچه های تهران فراریم، چندان آزار دهنده نیست..... 10 دقیقه که گذشت جناب همسایه تشریف اوردن بیرون و صدای واق واق سگها تبدیل شد به زوزه ...... نمیدونم طفلکیا رو با چی میزد که هر کدومشون جوری زوزه میکشیدن که فکر میکردی رفتن زیر تریلی..... 

آخه یکی نیست بگه آدم حسابی!!!!!!!! زورت به 5 تا سگ کوچولو رسیده؟؟؟ البته با آدما هم بهتر از این نمیکنه!! فقط نمیزنه ، اونم احتمالا بخاطر محاسبه دیه در دادگاهای اسلامیه..

پ.ن.١: سگا هم خوشبخت و بد بخت دارن. یه سگ توویه یه برج ، با یه اتاق خواب اختصاصی و غذای کامل و پزشک زندگی میکنه ، یکی هم از شانس بدش روزیش

می اوفته دست همسایه عزیز ما.... تازه اونا که توو بیابون ول هستن هم واسه خودشون دنیای دیگه ای رو تجربه میکنن......

این رو نوشتم که بگم : مشق عشق بین حیوونا و آدما هم هست. کو دیده عبرت گیر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پ.ن.2: کاش این همسایه خوب من، وقتی منو میدید ، یه لحظه دم در باغش میایستاد ، تا به بهانه یه سلام،بتونم مشق عشق رو باهاش بنویسم .اونم شاید در این زنجیره، منتظر یه سلام و لبخند باشه تا بتونه مشق عشقشش رو بنویسه. امیدوارم اون روز زود تر بیاد که آدما یکمی صبر کنن ، و فقط فرار نکنن.......

اینجوریاست.......

اینجوریاست.......

/ 1 نظر / 52 بازدید
گل ناز

این جه که نیگین کجاست؟؟؟؟ بایید خیلی خاص باشه ؟؟؟ آره موافقم بین زندگیه سگ ها تفاوت وجود داره..یعنی دارا و ندار دارن توشون [گل]