امنیت چیست ؟

   امنیت به این نیست که داعش سرت را نمیبرد، امنیت به این نیست که نصف شب بمباران نمیشوی، اینها یعنی جنگ نیست.

عدم امنیت یعنی نرخ دلار امروز و فردایت مشخص نیست، عدم امنیت یعنی نرخ سکه و تورم امروز و فردایت مشخص نیست!

عدم امنیت یعنی نمیدانی فردا سر کار خواهی بود یا نه، عدم امنیت یعنی از غذایی که می خوری می ترسی مبادا تقلبی باشد!

عدم امنیت یعنی تا صبح ده بار به ماشین و درب خانه سرک میکشی تا مبادا سرقت کنند.

عدم امنیت یعنی پس اندازت را از این بانک به اون بانک میبری مبادا ورشکسته شود!

عدم امنیت یعنی به مسافرت راحت نمیتوانی بروی مبادا پس اندازت تمام شود.

عدم امنیت یعنی نمیتوانی ازدواج کنی مبادا فردا در مخارج زندگی مشکل داشته باشی

عدم امنیت یعنی با شروع مهر استرس بگیری.

عدم امنیت یعنی با هر مراسم جشن و عزا استرس دخل و خرج بگیری

عدم امنیت یعنی در عید هم استرس مهمانی بگیری

عدم امنیت یعنی نتوانی به راحتی چیزی را بنویسی

عدم امنیت یعنی نتوانی عکس دلخواهت را در پروفایلت بگذاری


و ما ملتی هستیم که در اوج نا امنی،به گفته ی مسئولان " امنیت" داریم

خیر عزیز مسئول ...شما " توهم امنیت" دارید


/ 0 نظر / 102 بازدید