چرا به میدان نمیآئیم ؟؟

دلار 15 هزار تومان! البته تا آخر وقت امروز 14 شهریور 97.....

و مجلسی که از امروز بمدت دوهفته تعطیل شد که نمایندگان ملت به تعطیلات تابستانیشان برسند!

و دولتی که جز وعده و حرافی هیچ کار مثبتی در 5 سال گذشته نکرد!

و رهبری که بیغیرتی و خود فروختگیش به سیستم کمونیستی شوروی، باعث "عمده ی" این سیاه روزیهای ایران است

و مجلس خبرگانی که شهامت رویارویائی با این رهبر را ندارد چون مزدور این رهبر خود فروخته هستند....

و نیروهای نظامی ای که درخدمت دیکتاتور هستند تا کوچکترین اعتراضی را خفه کنند ....

و دستگاه فاسد قضائی که دیوان بلخ را بخوبی در اذهان تداعی میکند ووکیل ار به جرم دفاع از موکل به زندان میافکند....

و رژیمی که به معنی واقعی، یک قوم اشغالگر را به تصویر کشید که از هیچ جنایتی در حق این آب و خاک و ساکنین اش دریغ نکرد

و تشیع علوی ای که با رسیدن به قدرت نشان داد که ماهیتش چیست و عدل و انصاف در کجای این ایدئولوژی مخوف جای دارد!...

سقوط زندگی اکثریت مردم به زیر خط فقر ، و به تبع آن انحطاط اخلاقی و عدم امنیت اجتماعی و خبرهای خودکشی و خود سوزی هر روزه ....

و حبس و سیاهچال و سلول و شلاق و اعدام هرکسی که مجیز گوی این دژخیمان نیست ....

و مردمی که همچنان نظاره میکنند و دم بر نمیآورند!!!!!!!.....

آیا اینها سیاه نمائی است یا واقعیت امروز 14 شهریور ماه 97 ایران ؟؟؟؟؟

ما را چه شده است ؟

چرا صدای اعتراضمان بلند نمیشود ؟

چرا به میدان نمیآئیم که تومار این جانیان و تبهکاران را یکبار برای همیشه در هم بپیچیم ؟؟


/ 1 نظر / 116 بازدید