آدم ها...

به آدم ها دل مبند...

  تو که از خدایشان عاشق تر نیستی!!!

 آدم ها خدای خود را به نیمه نانی میفروشند.....

به آدم ها دل مبند

                 محمد جاوید-بیست و هشتم دیماه نودُ 2- پردیس

/ 0 نظر / 5 بازدید