الماس های اوشو ...

ذهن را رها کن و به دل درآویز.

این نخستین تغییر است. کمتر فکر کن و بیشتر احساس کن.

روشنفکری کمتر،‌ الهام بیشتر،‌ فکر کردن با فریب همراه است.

وا می داردت که احساس کنی به کارهای بزرگ مشغولی. اما تنها به برپایی قصرهایی بی بنیاد دست می یازی.

آری، افکار چیزی نیستند جز قصرهایی در ورای آسمان.......!!!!

/ 1 نظر / 33 بازدید
فاطمه جهانبازنژاد

سلام به روزم با جديدترين حوصله نوشت خود با دختر ته‌ تغاري دیو سپید و يك عدد روح عاشق سرگردان، در جيگركي مش رستم‌ ميان آشفتگي هر سه ضلع استرنبرگ زير نور ماه پشت پرچين سايه‌ها، وقتي كه همه ي ارواح نامهربون خوابن و من بيداري به سرم زد، حتي اگر رو به موت باشي، حتي اگر آن ملموس‌ترین درد دنيا مثل مار زخم خورده به دور دلت پيچيده باشد. منتظرت هستم می‌آیی؟