جرم....

این چوبه دار من است ؟

به چه جرمی ؟

کدام عمل ؟

بجرم ........!! تفسیر دیگران از من؟؟

و آنکه قربانی این تفسیر؛ شاید هم توهّم شده .....

من هستم ؟؟

یا تو ؟؟؟

و برنده کیست ؟؟؟؟؟؟

دوباره تکرار میشود این توهین لعنتی....

به من نمیگوئی که چرا ؟

فقط اعدام میکنی....احساس را.... قلب را .... و ...تمام اعتماد را

به کدامین ناکجا آباد رهسپاریم ؟؟

تفوق انسان بر حیوان را در شعور و مکالمه میدانستند.......

میگفتند : انسان است و مکالمه!!

اما ..... هنوز هم این برتری پا برجاست ؟؟

     افسوس

                          محمد جاوید-8/مردادماه/ نودُ4 - پردیس

/ 2 نظر / 9 بازدید
raha

میان ماندن و رفتن حکایتی کردیم که آشکارا در پرده کنایت رفت . مجال ما همه این تنگمایه بود و دریغ که مایه خود همه در وجه این حکایت رفت.

فرح

یعنی هنوز هم تعبیر و تفسیر دیگران حرف اول رو میزنه؟ این روز ها انسانم آرزوست ولی [خنثی]