بعضی ها....

بـعـضـیـهـا رو بـایـد از تـو رؤیـات بـکـشـی بـیـرون و
     مـحـکـم بـغـلـش کـنـی،
بـعـد آروم در گـوشـش بـگـی :

آخـه تــــــــــــــــــــــو چـرا واقـعـی نـیـسـتـی لـامـصـب...!

/ 1 نظر / 32 بازدید
زینب

جانا سخن از زبان ما میگویی