تسلیت برای فوت مادر....

برادر عزیزمان ابراهیم فیروزی ، نوکیش مسیحی که بخاطر تغییر دین به 5 سال زندان محکوم و در حال گذراندن محکومیتش در زندان رجائی شهر هست ، در سوگ مادر عزادار شد.

مادر ابراهیم مدتها از بیماری سرطان رنج کشید و دچار نابینائی شده بود و حتی حق تلفن زدن به فرزند و شنیدن صدای فرزند را هم از او دریغ کردند.

علیرغم درخواستهای مکرر ابراهیم از زندانبانان برای دیدار با مادر ، درنهایت موفق به دیدار نشدند و مادر به خداوند پیوست.

متاسفانه برای خاکسپاری مادر هم؛ فرزند اجازه آخرین وداع را نیافت تا باز یادآور شوند که اسلام دین قساوت است و نه رحمت... و مادر غریبانه توسط دوستان و آشنائیایان به خاک سپرده شد....روانش شاد....

فرنگیس مظلوم ،مادر سهیل عربی ، زندانی سیاسی دربند رژیم اسلامی ، در مراسم خاکسپاری مادر ابراهیم شرکت کرد.

فیلم سخنان فرنگیس مظلوم

/ 0 نظر / 53 بازدید