جشن...

چقدر ساده است؛

دعوا کردن بچه های کنجکاوی که،

تنها.....

با یک شیلنگ آب،

و قرار دادنش در سطل زباله پارک

زنده بودنشان را جشن میگیرند...؛

توسط ما آدم بزرگ ها!!!!!!!

نکند........ به این جشن....

حسد میبریم؟؟؟

محمد جاوید

/ 0 نظر / 35 بازدید