اندر حکایت امام زاده ها در ایران! (دکان شیعه)

چرا در عربستان كه مهداسلام هست، حتي يك امامزاده هم وجود ندارد ؟؟؟؟!!!

ولی در کشور ما که به زور شمشیر مسلمان شده ایم این همه امام زاده هست!!!؟؟؟!!!امامزاده ها از کجا آمدند؟؟

امامزاده به کسانی اطلاق میشود که از نسل امامان شیعه باشند...

در زمان یورش اعراب به ایران آنها به مناطق زیادی حمله کردند و نواحی گسترده ای از ایران را ویران کردند و به خاک و خون کشیدند...

بخصوص در نواحی گیلان و مازندران ایرانیان مقاومت جانانه ای کردند...

جنگ تا مدت زیادی ادامه داشت تا قسمت های ماورا النهر و خراسان و در این بین از هر دو طرف کشته میشدند...

جالب اینجاست هر گاه از لشگر اعراب فرمانده یا فرماندهانی کشته میشدن اعراب برای آنها مقبره ای میساختند و طبق رسوم اعراب جاهلیت آن مکان را مقدس میشمردند و بعد از فتح منطقه به ایرانیان تحمیل میکردند و چون به اسم اسلام وارد خاک ایران شده بودند این قبور را قبور صحابه رسول الله تفهیم میکردن و ایرانیان را مجبور میکردند که این قبور را مورد عزت و احترام قرار دهند!


دقیقا از این زمان بنیان امامزاده و امامزاده سازی در ایران شروع شد...

برای مثال:

در کجور، حوالی مازندران قبر "مسلم باحلی" هست که این شخص یکی از فرماندهان لشگر اعراب بود که در سراسر مازندران کشتار بیرحمانه ای از ایرانیان رو به اسم خودش در تاریخ ثبت کرده و در طی حمله به گیلان کشته شد و در منطقه کجور مازندران دفن شد و امروزه تعداد زیادی از ایرانیان به زیارت قبر این شخص رفته و از او طلب حاجت و نیاز میکنند!!!

آری...

«نفهمی بد دردیست »

منابع:

-تاریخ اجتماعی ایران

-تاریخ پس از اسلام نوشته استاد مشکور

-تاریخ طبری

-بهرام چوبینه:پژوهشگر تاریخ اجتماعی ایران

/ 1 نظر / 159 بازدید
ketab-khori

سلام ممنونم از حضور سبزتون