دوستت دارم !!!

دلتنگ برف که میشوم ،

روبروی خورشید اینروزهای دیماه میایستم و از ته قلبم بهش میگم:

"دوستت دارم"

شک ندارم که تا فردا ،

برف تمام حیاط خانه ام را سفید پوش خواهد کرد .....

 

     محمد جاوید - 6 دیماه نودُ3 - پردیس

/ 2 نظر / 51 بازدید
فرح

دلتنگ برفی و عاشق خورشید جالبه ولی یادت رفته ... عشق تو به خورشید ؛ قاتل معشوقه ات که برف هست میشه!!!

فرح

می فهممت ولی سخت نگیر باور داری سق سیاه و این حرف ها رو؟ اونی که واقعا بفهمه دوستت دارم یعنی چی مطمئن باش می مونه . میرسه روزی که به مراد دلت برسی برات یه شعری می نویسم که وقتی دلم هوایی میشه میخونم و به حال زار خودم میخندم حال ما با دود والکل، جا نمی آید رفیق زندگی کردن به عاشق ها نمی آید رفیق روحمان آبستن یک قرن تنها بودن است طفل حسرت نوش ما دنیا نمی آید رفیق دستهایت را خودت “ها” کن اگر یخ کرده اند از لب معشوقه هامان “ها” نمی آید رفیق هضم دلتنگی برای موج آسان نیست، آه آب دریا بی سبب بالا نمی آید رفیق یا شبیه این جماعت باش یا تنها بمان هیچ کس سمت دل زیبا نمی آید رفیق التیام دردهای ما فقط مرگ است وبس حال ما با دود و الکل جا نمی آید رفیق!