تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٢٧ | ٩:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمد جاوید

ای سرزمینِ  آفتاب و آواز....

من بال گشوده ، ام

تا ... آغاز کنم هجرت از فصل سرد را ، به سوی بی کرانگی گرمایت؛

تا .... منزل بگیرم بر درختانِ روئیده از خاکِ مهربانیت؛

تا .....گوش فرا دهم به  آواز زیبای سرزمینت.

مرا بخوان به کوچ...

من بال گشوده  ،ام

                  محمد جاوید - 27/مردادماه/نودُ4 - پردیستاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٧ | ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد جاوید

ای هوس رویائی

تلخِ تلخ، می نوشم قهوه ام را

تا شاید ............

             اما... هیچ قهوه ی تلخی

 از سرم نمیپراند

رویای هوست را.....

                                  محمد جاوید- هفدهم/مردادماه/ نودُ4 - پردیستاريخ : ۱۳٩٤/٥/۱٢ | ۸:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد جاوید

 

 تاريخ : ۱۳٩٤/٥/٩ | ۳:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : محمد جاوید

این چوبه دار من است ؟

به چه جرمی ؟

کدام عمل ؟

بجرم ........!! تفسیر دیگران از من؟؟

و آنکه قربانی این تفسیر؛ شاید هم توهّم شده .....

من هستم ؟؟

یا تو ؟؟؟

و برنده کیست ؟؟؟؟؟؟

دوباره تکرار میشود این توهین لعنتی....

به من نمیگوئی که چرا ؟

فقط اعدام میکنی....احساس را.... قلب را .... و ...تمام اعتماد را

به کدامین ناکجا آباد رهسپاریم ؟؟

تفوق انسان بر حیوان را در شعور و مکالمه میدانستند.......

میگفتند : انسان است و مکالمه!!

اما ..... هنوز هم این برتری پا برجاست ؟؟

     افسوس

                          محمد جاوید-8/مردادماه/ نودُ4 - پردیس  • وبلاگ شخصی
  • روز مهدی